المفردات

رنگها در عربی

????????

 

سِیاه:أَسوَد

سَبز: أَخضَر

آبی: أَزرَق

قَهوِه ای: بُنّی

خاکی: تُرابی

نارِنجی:بُرتُغالی

طَلایی:ذَهَبی

اَرغَوانی: أُرجُوانی

سِفید : أبیض

قِرمِز: أحمر

بُور: أشقَر

خاکِستَری : رَمادی

شِیری : حلیبی

بَنَفش :بَنَفسَجی

آبی روشن : أزرق فاتِح

آبی تِیره : أزرق غامِق

نوک مدادی: رَصاصی

ملاحظة:نوک مداد:خرطوش القلم

زرد: الأصفر

صورتی: الوردی

 

موقع ? http://www.islamiccoa.com

رقم الهاتف ? +989359882898