المفردات

می خواین اسم ادارات دولتی رو بدونین تا حداقل در آدرس پرسیدن دچار مشکل نشین و بدونین کجا میخواین برین!!؟؟

 

این هم تعدادی از ادارات دولتی کاربردی خدمت شما زبان دوستان???

 

أسماء دوائر؛

 

ادارات دولتي

الدوائر الحكومية✅

 

اداره

دائرة✅

 

اداره استخدام

دائره الموظفين✅

 

اداره آمار

مديرية الاحصاء✅

 

 

اداره آمار جمعيت

دائرة النفوس✅

 

 

اداره بهداشت

دائرة الصحة✅

 

اداره بيمه

دائرة التأمين✅

 

اداره پست

دائرة البريد✅

 

 

اداره تبليغات

دائرة الدعاية✅

 

 

اداره تشخيص هويت

دائرة السوابق✅

 

 

اداره ثبت احوال

دائرة الأحوال المدينة✅

دائرة النفوس✅

 

 

ادارة ثبت اسناد

دائرة تسجيل الوثائق و الممتلكات✅

 

 

اداره ثبت املاك

دائرة تسجيل الممتلكات✅

مصلحة التسجيل العقاري✅

 

 

اداره حسابداري

دائرة المحاسبات✅

 

 

اداره كارگزيني

دائرة التوظيف✅

دائرة الموظفين✅

 

 

اداره كل

الدائرة العامه✅

المديرية العامه✅

 

اداره گذرنامه

دائرة الجوازات✅

 

 

اداره گمرک

دائرة الجمارك✅

 

موقع ? http://www.islamiccoa.com

رقم الهاتف ? +989359882898