جامع الفهرج من أقدم المساجد في ایران و یعود تاریخه الی القرن الاول للهجرة و یقع في قریة فهرج قریب بمدینة یزد

مسجد جامع فهرجاز قدیمیترین مساجد در ایران و تاریخش به قرن اول هجری باز میگردد و در روستای فهرج نزدیک شهر یزد قرار دارد.

 

موقع ? http://www.islamiccoa.com

رقم الهاتف ? +989359882898