الإمام الخمیني
?ما یجب علینا هو البدء بأنفسنا و عدم الإکتفاء بأن یکون ظاهرنا جیدا. یجب أن نبدأ بقلوبنا و بأفکارنا و بأن نحاول أن نجعل یومنا أفضل من أمسنا.
?چیزی که لازم داریم شروع ازخودمان است و بسنده نکردن به اینکه ظاهر خوبی داشته باشیم. باید از قلب ها و از افکارمان شروع کنیم و تلاش کنیم که امروزمان را بهتر از دیروزمان قرار دهیم.
موقع ? http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف ? +989359882898