مالك بن نبي

?ومهما يكن ، فإنّ الإنسان لا يفقد في أيّ ظرف كان ، ما خصّه الله به من تكريم.
?هر چه که باشد ، انسان در هیچ حالتی احترامی که خداوند برایش اختصاص داده را نباید از دست بدهد.

موقع ? http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف ? +989359882898