مالك بن نبي

🔸ومهما يكن ، فإنّ الإنسان لا يفقد في أيّ ظرف كان ، ما خصّه الله به من تكريم.
🔹هر چه که باشد ، انسان در هیچ حالتی احترامی که خداوند برایش اختصاص داده را نباید از دست بدهد.

موقع 👈 http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف 👈 +989359882898