🎥🔸لقد حان دور جهادنا
♦️أحد مصادیق الجهاد الیوم هو تکوین الأسرة
🎥🔹وقت جهاد ما رسیده
♦️الآن یکی از مصادیق جهاد تشکبل خانواده است.

 

موقع 👈 http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف 👈 +989359882898