🔸جبل دماوند و قمته التي تغطيها الثلوج دائما منح قمة دماوند وجهاً مميزاً حيث أصبح إحدى المناطق الطبيعية البديعة لعشاقها.
کوه دماوند و قله دائما پوشیده از برفش به قله دماوند چهره ای متفاوت داده به طوری که یکی از مناطق طبیعی زیبا برای عاشقانش شده است.

موقع 👈 http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف 👈 +989359882898