🔶الهدوء نعیم و الصمت حیاة و ما بین الإثنین تفاصیل لا أحد یدرکها.
🔷آرامِش ، راحَتی اَست و سُکوت زِندِگی وَ بِین این دُو جُزئیاتی وُجود دارَد کِه کَسی آن را دَرک نِمیکُنَد.
موقع 👈 http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف 👈 +989359882898