🔸أفضل طریقة لتجنب خیبات الأمل هي ألا تتوقع شیئا من أي أحد
🔹بهترین راه برای دوری از ناامیدی ها این است که از کسی توقعی چیزی را نداشته باشی
موقع 👈 http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف 👈 +989359882898