🔸و عن ألف زلة؛ استغفرك ربْ و اتوب الیك
🔹و از هزار لغزش ؛ از تو طلب آمرزش میکنم و به درگاهت توبه میکنم.

موقع 👈 http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف 👈 +989359882898