🔸عندما رأیت الصدق یغضب البعض، تعلمت أن الصمت حکمة
🔹وقتی که دیدم راستگویی بعضی (از مردم را) عصبانی میکند، فهمیدم که سکوت حکمت است.

موقع 👈 http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف 👈 +989359882898