🔸بعض البشر یتلذذون بأذیتك و عندما تظهر رد الفعل یلومونك و تصبح أنت شخص سیء
🔹بعضی از مردم از آزار دادن تو لذت میبرند و زمانی که عکس العمل ظاهر میشود تو را سرزنش میکنند و تو شخصی بد میشوی.

موقع 👈 http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف 👈 +989359882898