🔸کُلُّ کَلْبٍ ببابه نَبّاحٌ
🔹هر سگی در خانه ( صاحبش ) پارس می کند.
♦سگ درِ خونه صاحبش شیره

موقع 👈 http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف 👈 +989359882898