🔸مَنِ اسْتَرْعَی الذِئْبَ ظَلَمَ
🔹کسی که گرگ را شبان (چوپان) کند ظلم کرده است
🔹ترحّم بر پلنگ تیز دندان
ستمکاری بُود بر گوسپندان
موقع 👈 http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف 👈 +989359882898