🔸مَنْ حَفَرَ بِئراً لاخیهِ وَقَعَ فِیها
🔹چاه نکَن بهر کسی اوّل خودت دوّم کسی

 

موقع 👈 http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف 👈 +989359882898