🔸مَنْ صارَ نَعْجَهً أکَلَهُ الذِّئْبُ
🔹کسی که میش شد گرگ او را می خورد

موقع 👈 http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف 👈 +989359882898