🔸وکُلُّ إناءٍ بالَّذِی فِیهِ یَرْشَحُ
🔹از کوزه همان برون تراود که در اوست

موقع 👈 http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف 👈 +989359882898