🔸یَحْمِلُ التَّمْرَ إلَی البَصْرَهِ
🔹خرما به بصره می برد- زیره به کرمان می برد

موقع 👈 http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف 👈 +989359882898