الامثال
⦁ العين بصيرة واليد قصيرة
ترجمه? چشم به آن دید دارد ولی دست از آن کوتاه است.
معادل? دست ما کوتاه و خرما بر نخیل.

موقع http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف ? +989359882898