الامثال
⦁ وقع في شر أعماله.
ترجمه? درگیر اعمال پلید خود گردید.
معادل? از مکافات عمل غافل مشو        گندم از گندم بروید جو ز جو.

موقع http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف ? +989359882898