أمس الدابر لا یعود.
?دیروز که سپری شد باز نمی گردد.                                آب رفته به جوی باز نگردد.

موقع http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف ? +989359882898