صندوق پس انداز: صُندُوق التوفیر.

من می خواهم یک حساب باز کنم:أريد أن أفتح حسابًا.

من می خواهم پول به حسابم واریز کنم:أريد إيداع نقود في حسابي.

من می خواهم از حسابم پول برداشت کنم:أريد سحب نقود من حسابي.

موقع ? http://www.islamiccoa.com

رقم الهاتف ? +989359882898