الإمام علی علیه السلام :
صَوْمُ النَّفْسِ إمساکُ الحَوَاسِّ الخَمْسِ عَنْ سائِرِ المَآثِمِ وَ خُلُوُّ القَلبِ عَنْ جَمِيعِ أسبابِ الشَّرِّ .

المصدر: غُرَرُالحِكَم

?روزه نفس نگهداری حواس پنجگانه از سایر گناهان و خالی بودن دل از همه اسباب بدی است.

ماه رمضان: شَهرُ رَمَضان

روزه: الصوم، الصِّیام

روزه دار: الصائِم/ـة

روزه گرفت،می گیرد: صامَ/يَصومُ/

افطار: الإفطار

افطار کرد : أفطَرَ

اذان:الأذان

صدای اذان بلند شد: رَفَعَ صوتُ الأذان

اذان گفت: أذَّنَ

سحر: السَّحَر

سحری: السَّحُور

سحری خوردن: تناوُلُ السَّحُور

روزه : الصَّوم

روزه دار: الصّائِم

روزه داری : الإلتزامُ بالصَّوم

باز کردن روزه : إفطار

روزه خوار: المُفطِر

ماه روزه : شهرُ الصّیام

 

موقع ? http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف ? +989359882898