ضماد الجراح: باند زخم .
شریط التضمید: باند زخم .
الدرقین : تیروکسین .
مُدر العراق :داروهای عرق زا
مدّر البول : داروهای ادرارآور.
البلسم :مرهم
ضد الحمی :تب بر
موقع ? http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف ? +989359882898