إتـَصَلَ ب :  تماس گرفت ب?

تـَـحـَدَّثَ مع : صحبت کرد با ?

أكـَـلَ : خورد ?

إنـْـتـَـظـَـر:منتظر ماند ?

بَكـَى  :گریه کرد?

تـَـسَلـَّق : بالا رفت ?

صَـعَـدَ : بالا رفت ⬆️

جَـرّ : کشید ↪️

جَلـَـسَ : نشست ?

 

موقع ? http://www.islamiccoa.com

رقم الهاتف ? +989359882898