إن الحرية عبء ثقيل على الشعوب التي لم تحضرها نخبتها لتحمل مسؤوليات استقلالها

آزادگی باری بزرگ بر دوش مردمان است که نخبگان (برگزیدگان) آنها آن را آماده نکردند تا مسئولیت استقلالش را بردوش نکشند.

 

موقع ? http://www.islamiccoa.com

رقم الهاتف ? +989359882898