به سپاه تعصب داشت

از آرزوهایش بود که تحصیلاتش در مقطع کارشناسی ارشد را به سپاه برود. خوشش نمی آمد که سپاه را به عنوان شغل معرفی کنند و روی سپاه و سپاهی تعصب داشت. اگر کسی در سپاه می خواست استخدام شود، تشویقش می کرد و اگر کمکی بود، دریغ نمیکرد.(دوست شهید)

كان متعصباً لحرس الثورة الإسلامية

كان يتمنى أن يدرس الماجستير في كليات حرس الثورة الإسلامية، كان يرفض وصف حرس الثورة الإسلامية بأنّه عمل، وكان متعصّباً للحرس وعناصره. كان يشجّع الراغبين بالانضمام إلى صفوف حرس الثورة الإسلامية ولا ينأى بنفسه عن تقديم أيّ مساعدة لهم.(صديق الشهيد)

http://islamiccoa.com