در کلاس درس

درسش بد نبود. در بعضی دروس که استاد یا موضوع درسی مورد علاقه اش بود،جان و دل میگذاشت؛ جزوه مینوشت و حتی در بحث های مشارکتی فعالیت داشت. كلامش خیلی کم بود و اگر شرکت داشت، موضوعات خوبی مطرح میکرد. اهل مطالعه زیاد نبود و بیشتر جنب و جوش داشت.(دوست شهید)

في الصف

كان مستواه الدراسي متوسّطاً، وكان يجتهد كثيراً في الدروس أو المواضيع التي يحبها، فيكتب الدروس ويشارك في النقاشات. كان كلامه قليلاً ولكنه كان يطرح مواضيع جيدة وكان نشيطاً ومتحركاً. (صديق الشهيد)

http://islamiccoa.com/book/1/أبو-وصال