مدافع شو

پیش او از همرزمان و رفقای رسول گله کردم که چرا اقدامی جدی درباره معرفی این شهید برای مریدانش انجام نمیدهند تا بهتر معرفی شود. می گقت که خودت برو و وارد جریان شو. برو مدافع شو. من تعجب کرده بودم که مدافع شدن را به عمل میدانست نه به شعار.(دوست شهید)

تطوع للدفاع

شكيت له أصدقاء رسول ورفاقه في السلاح لأنّهم لم يقوموا بخطوات حقيقية من أجل نشر معلومات عن هذا الشهيد ليطّلع عليها محبّوه ويعرفوه أكثر فأكثر. فقال: اذهب وشارك بنفسك، تطوع للدفاع. دهشتُ لأنّه كان يعتبر أنّ الدفاع يتم بالعمل لا بالشعارات والكلام. (صديق الشهيد)

http://islamiccoa.com