?و عن ألف زلة؛ استغفرك ربْ و اتوب الیك
?و از هزار لغزش ؛ از تو طلب آمرزش میکنم و به درگاهت توبه میکنم.

موقع ? http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف ? +989359882898