?بعض البشر یتلذذون بأذیتك و عندما تظهر رد الفعل یلومونك و تصبح أنت شخص سیء
?بعضی از مردم از آزار دادن تو لذت میبرند و زمانی که عکس العمل ظاهر میشود تو را سرزنش میکنند و تو شخصی بد میشوی.

موقع ? http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف ? +989359882898