?جامع فرومد واحد من أقدم المبانی لقریة فرومد الواقع في مدینة میامي في محافظة سمنان. هذا المسجد الذی یصل تاریخ بناءه للقرن السابع للهجرة، من الناحیة المعماریة لها أهمیة فنیة.
?مسجد جامع فرومد یکی از بناهای کهن روستای فرومد در شهرستان میامی در استان سمنان است. این مسجد که تاریخ بنای آن مربوط به قرن هفتم هجری قمری است، از دیدگاه معماری دارای اهمیت هنری است

موقع ? http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف ? +989359882898