أحقَد مِنْ جَمَل
کینِه توز تَر از شُتُر

کینه: ضغینة
کینه توز: حاقد
کینه توزتر: أحقد
موقع http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف +989359882898