?یَحْمِلُ التَّمْرَ إلَی البَصْرَهِ
?خرما به بصره می برد- زیره به کرمان می برد

موقع ? http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف ? +989359882898