القضية الفلسطينية ( منازعه فلسطین )

ناجي العلي

أريد ان أؤذن في اذان الناس واقول لهم اين قضيتكم، والى اين وصلت؟

می خواهَم دَر اَذانِ مَردُم صِدا کُنَم وَ بِه آنها بِگویَم مَسئَلِه شُما (مَسئلِه فِلِسطین) کُجاست وَ بِه کُجا رِسیدِه اَست؟

صديقٌ واعٍ(رفیق با معرفت)

رفیق با معرفت

هوای رفقایش را داشت. تا جایی که می توانست، کمکشان می کرد و نسبت به حرمتی که بین رفقایش بود، حساسیت نشان میداد و با معرفت بود. حتی نسبت به دوستان دوستانش ارزش و احترام قائل بود.(دوست شهید)

صديقٌ واعٍ

كان يهتم بأصدقائه ويساعدهم قدر المستطاع ويولي أهمية كبيرة للمحافظة على الاحترام بين أصدقائه، كان شخصاً طيباً ويُقدّر أصدقائه.(صدیق الشهید)

http://dar-alhadarah.com/book/1/أبو-وصال

احترام الأُستاذ(اِحتِرام بِه اُستاد)

احترام به استاد

به اساتیدی که طلبه بودند، علاقه خاصی داشت و به آنها احترام می گذاشت. احساس صمیمیت داشت و با اشتیاق پای درس این اساتید می نشست. گاهی کارهایشان را انجام میداد و هوای آن ها را داشت.(دوست شهید)

احترام الأُستاذ

كان يحترم ويحبّ الأساتذة الذين دَرَسوا العلوم الدينية. وكان يحسّ أنّه مقرّب منهم ويشارك في دروسهم بفرح واشتياق. في بعض الأحيان كان يساعدهم في بعض الأعمال وكان يحبهم كثيراً.(صديق الشهيد)

http://dar-alhadarah.com/book/1/أبو-وصال

النصف الخفي(نیمِه پِنهان)

نیمه پنهان

حالات معنوی اش را حفظ میکرد و اصلا اهل بروز دادن نبود. معنویتش را پشت شوخی هایش پنهان می کرد. اگر مواقعی بود که میفهمید طرف مقابلش می خواهد از اوضاع معنویش اطلاع پیدا کند، مطلثا چیزی نمیگفت، مگر اینکه خودش حرف بزند.(مادر شهید)

النصف الخفي

كان يُخفي حالاته المعنوية والروحية ولا يحبّ الظهور، بل كان يُخفي التزامه الديني بالمزاح. إذا أحسّ أنّ الطرف المقابل يحاول اكتشاف أوضاعه الروحية، فإنه لم يكن يقول شيئاً أبداً الّا أن يتحدث صاحبه عنه.(والدة الشهيد)

http://dar-alhadarah.com/book/1/أبو-وصال

ذکریات عن الشهيد محمد رضا دهقان أميري

سوره طه

دوران شیرخوارگی محمد رضا سوره طه را میخواندم و به او شیر میدادم. همان زمان این سوره را حفظ شدم و آن حالت معنوی و مهر مادری برایم لذت بخش بود. (مادر شهید)

سورة طه

عندما کان محمد رضا رضیعا کنت اقرأ سورة طه و أنا أرضعه الحلیب. حفظت سورة طه في تلک الفترة و کانت تلک الحالة الروحیة و إحساس الأمومة لحظات جمیلة بالنسبة لي. (والدة الشهيد)

http://dar-alhadarah.com/book/1/أبو-وصال