الامثال
⦁ طبّاخ السمّ بيدوقه.
ترجمه👈 آشپز غذای سمی آن را خواهد چشید.
معادل👈 چاه کَن همیشه ته چاه است.

موقع http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف 👈 +989359882898