الامثال
⦁ اللي يتلسع من الشوربة ينفخ في الزبادي.
ترجمه👈 کسی که زبانش از آش داغ سوخته، ماست را فوت می کند.
معادل👈 مار گزیده از ریسمان دورنگ (سیاه و سفید) می ترسد.

موقع http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف 👈 +989359882898