الامثال
الید الواحده لاتصفق.
الید لاتصفق وحدها.
👈یک دست صدا ندارد.
👈با یک گل بهار نمی شود
موقع http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف 👈 +989359882898