الامثال
من طلب أخاً بلا عیب بقی بلا أخ.
👈(گل بی‌خار خداست یا کجاست)

موقع 👈 http://www.islamiccoa.com

رقم الهاتف 👈 +989359882898