المفردات

?اشکالی ندارد : لا بأس

 

?خیلی متشکر : شکراًجزیلاً

 

?سلامت باشی : الله یعطیک العافیة

 

?چشم : علی عَیني

 

?خوش آمدی : أهلاً و سهلاً

 

?دلم برایت تنگ شده : أنا مشتاق لک

 

?به زودی می بینمت : أراک قریباً

 

?موفق باشی : حَظاً سَعیداً

 

?خوش بگذرد : وقتاً مُمتعاً

 

?زنده باشی : حیاک الله

 

?خوش به حالت : طوبی لک

 

?نگران نباش : لا تَقلق

 

?در خدمتم :أنا في خدمتكم

 

موقع ? http://www.islamiccoa.com

رقم الهاتف ? +989359882898