بعض المفردات و المصطلحات السیاسیه و الاعلامیه ◽️

?۱. اتّجاه: روند، گرایش،موضع گیری،رویکرد

?۲. اتّصال: ارتباط ، رابطه

?۳. اتفاق: توافق، قرار داد، پروتکل

?۴. اتفاقیه : کنوانسیون، قرارداد، معاهده

?۵. اجتماع : جلسه، نشست ، همایش

?۶. احباط : شکست ،خنثی کردن

?۷.احتجاج : واخواست، اعتراض

?۸. احتدام : تشدید، داغ شدن، بالا گرفتن

?۹. احتکار : در اختیار گرفتن ، انحصار، احتکار

?۱۰. احتواء: مهار کردن

?۱۱. ازدواجیه: دو گانگی، یک بام و دو هوا

?۱۲. استجواب: استیضاح، باز پرسی

?۱۳. استطلاع الرای : نظرسنجی ، همه پرسی

?۱۴. استفزاز : تحریک کردن ، تشنج، برانگیختن

?۱۵. استیاء: ناخشنودی، تنفر

?۱۶. اشتراکی: سوسیالیست ،سوسیالیستی

?۱۷. الاشتراکیه: سوسیالیسم

?۱۸. اضراب عام : اعتصاب عمومی

?۱۹‌. اعتقال: دستگیری، بازداشت

?۲۰. استیاء: عدم رضایت

?۲۱. باثولوجیا: پاتولوژی ،آسیب شناسی

?۲۲. اوتوقراطیه : استبداد، خودکامگی، فردسالاری

?۲۳. تخلف ثقافی : عقب ماندگی فرهنگی

?۲۴. تطبیع العلاقات : عادی سازی روابط

?۲۵. تعدیلات جوهریه : اصلاحات اساسی

 

موقع ? http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف ? +989359882898