بعض المفردات و المصطلحات السیاسیه و الاعلامیه ◽️

🔹۱. اتّجاه: روند، گرایش،موضع گیری،رویکرد

🔸۲. اتّصال: ارتباط ، رابطه

🔹۳. اتفاق: توافق، قرار داد، پروتکل

🔸۴. اتفاقیه : کنوانسیون، قرارداد، معاهده

🔹۵. اجتماع : جلسه، نشست ، همایش

🔸۶. احباط : شکست ،خنثی کردن

🔹۷.احتجاج : واخواست، اعتراض

🔸۸. احتدام : تشدید، داغ شدن، بالا گرفتن

🔹۹. احتکار : در اختیار گرفتن ، انحصار، احتکار

🔸۱۰. احتواء: مهار کردن

🔹۱۱. ازدواجیه: دو گانگی، یک بام و دو هوا

🔸۱۲. استجواب: استیضاح، باز پرسی

🔹۱۳. استطلاع الرای : نظرسنجی ، همه پرسی

🔸۱۴. استفزاز : تحریک کردن ، تشنج، برانگیختن

🔹۱۵. استیاء: ناخشنودی، تنفر

🔸۱۶. اشتراکی: سوسیالیست ،سوسیالیستی

🔹۱۷. الاشتراکیه: سوسیالیسم

🔸۱۸. اضراب عام : اعتصاب عمومی

🔹۱۹‌. اعتقال: دستگیری، بازداشت

🔸۲۰. استیاء: عدم رضایت

🔹۲۱. باثولوجیا: پاتولوژی ،آسیب شناسی

🔸۲۲. اوتوقراطیه : استبداد، خودکامگی، فردسالاری

🔹۲۳. تخلف ثقافی : عقب ماندگی فرهنگی

🔸۲۴. تطبیع العلاقات : عادی سازی روابط

🔹۲۵. تعدیلات جوهریه : اصلاحات اساسی

 

موقع 👈 http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف 👈 +989359882898