حسن بنا

 

 

إنما تحيى الفكرة .. إذا قوي الايمان بها

همانا که ایده حیات بخش است… زمانی که ایمان به آن زیاد باشد

 

موقع 👈 http://www.islamiccoa.com

رقم الهاتف 👈 +989359882898