الامام الخمیني
🔸لو ادعی شخص أنه لا نقص فیه ، فإن أعظم نقائصه هو هذا الادعاء .
🔹اگر شخصی ادعا کند که نقصی در او نیست ، همانا که این ادعا بزرگترین نقص اوست.

موقع 👈 http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف 👈 +989359882898