آچار فرانسه

در سوریه، نیرویی عالی و ارزشمند از نظر آمادگی جسمی اش محسوب میشد. به خاطر پر انرژی بودن و برای هر فرمانده ای یک سرمایه بود. همه کاری میکرد. انگار همه کاری بلد بود و همه جا مفید بود. این قابلیت را داشت که بتواند در هر پستی قرار بگیرد و از عهده وظیفه اش خوب بربیاید. سربازی بود که هر فرمانده ای آرزویش را داشت.(همرزم شهید)

رجل المهمات الصعبة

في سوريا كان محمد رضا يُعتبر من القوات الممتازة والمهمة، كان قوياً بدنياً. كما أنه كان شخصاً نشيطاً يعتبره القادة ثروة هامّة. كان يقوم بجميع الأعمال. كأنّه يتقن جميع الأُمور، كان مفيداً في كل المواقف. كان يستطيع أداء أيّ مهمة توكل إليه. كان جندياً يتمنى القادة امتلاك أمثاله.(رفيق الشهيد في السلاح)

http://dar-alhadarah.com/book/1/أبو-وصال