🔸کُلُّ مَبْذُولٍ مَملُولٌ
🔹هر چیزی که زیاد شد بی ارزش می شود.

موقع 👈 http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف 👈 +989359882898